Tập Tuổi Thần Tiên

Tập Tuổi Thần Tiên Quay về trang trước

Tập Tuổi Thần Tiên

TUỔI THẦN TIÊN

- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa).
- Mẫu mã hoạt hình đa dạng. 
- Dòng kẻ in 2 màu.
- Bìa dầy 180gsm, định lượng giấy ruột 50gsm (± 2).
- Rất được ưa chuộng. 

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.