Tập Thế Hệ Mới

Tập Thế Hệ Mới Quay về trang trước

Tập Thế Hệ Mới

- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa). 
- Mẫu mã phong phú hiện đại
- Dòng kẻ thường, 4 ô vuông & 5 ô vuông, dòng kẻ in.
- Bìa dầy 2 mặt trắng 220gsm - 250gsm, 
- Định lượng giấy ruột 70gsm (± 2), 
- Giấy ngoại nhập độ trắng 90.

Trước12Sau

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.