TẬP MAX

TẬP MAX Quay về trang trước

TẬP MAX

- Sản phẩm mới: Tập MAX làm theo kiểu dáng quốc tế mang phong cách hiện đại, có loại bấm kim và dán gáy bằng keo đa năng không rách.
- Loại tập khổ lớn 96 trang và 200 trang (cả bìa). Mẫu mã phù hợp với các bạn sinh viên.
- Bìa dầy định lượng 230gsm, định lượng giấy ruột 58gsm, 60gsm và 70gsm (± 2), dòng kẻ in 2 màu và kẻ ngang.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.