Tập Làng Hương

Tập Làng Hương Quay về trang trước

Tập Làng Hương

- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa). 
- Mẫu mã bông hoa đủ loại, đẹp và rất đa dạng. 
- Bìa dày 230gsm, giấy ruột Đồng Nai định lượng 52gsm (± 2), độ trắng 84-90. 
- Dòng kẻ in 2 màu. 

Trước12Sau

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.