Tập Kim Đồng

Tập Kim Đồng Quay về trang trước

Tập Kim Đồng

- Tập 96 trang (cả bìa).
- Dòng kẻ in 5 ô vuông
- Tập dành cho cấp 1 rèn chữ.
- Mẫu mả hoạt hình, dễ thương.
- Bìa dầy 220gsm, định lượng giấy ruột 100gsm (± 2)

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.