Tập Kiểm Tra

Tập Kiểm Tra Quay về trang trước

Tập Kiểm Tra

TẬP KIỂM TRA

- Tập 100 trang (cả bìa). 
- Mẫu mã đủ loại, đẹp và rất đa dạng. 
- Bìa dày 220gsm, giấy ruột Đồng Nai định lượng 
80gsm (± 2), độ trắng 88 và 90. 
- Dòng kẻ in 2 màu và 5 ô vuông

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.