Tập Đồng Xanh

Tập Đồng Xanh Quay về trang trước

Tập Đồng Xanh

- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa). 
- Mẫu mã phong phú, bìa Duplex định lượng 230gsm, 
định lượng giấy ruột 58gsm (± 2). 
- Dòng kẻ in 2 màu

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.