Tập BonBon

Tập BonBon Quay về trang trước

Tập BonBon

- Tập 96 trang (cả bìa).
- Sản phẩm làm bằng giấy trắng cao cấp ngoại nhập.
- Bìa dày 220gsm, 2 mặt trắng. 
- Giấy ruột định lượng 80gsm (± 2), có các loại dòng kẻ in 2 màu, dòng kẻ 4 ô vuông & 5 ô vuông dành cho học sinh cấp 1 rèn chữ, tập viết . 
- Mẫu mã đẹp, phong phú và đa dạng.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.