Tập Bộ

Tập Bộ Quay về trang trước

Tập Bộ

TẬP BỘ

- Tập 96 trang (cả bìa).
- Mẫu mã đa dạng, bìa dày 220gsm, 2 mặt trắng, 
dòng kẻ in 2 màu, có hoa văn, có mùi thơm, giấy ruột ngoại nhập 
- Định lượng 80gsm (± 2),

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.