Tập Big

Tập Big Quay về trang trước

Tập Big

- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa).
- Loại tập khổ lớn. 
- Mẫu mã phù hợp với các bạn sinh viên. 
- Bìa dầy định lượng 230gsm, định lượng giấy ruột 60gsm (± 2), dòng kẻ in 2 màu và kẻ ngang.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.