Tập 5OK

Tập 5OK Quay về trang trước

Tập 5OK

- Tập 96 trang (cả bìa).
- Mẫu mã đa dạng, bìa dầy 220gsm, 2 mặt trắng, giấy ruột ngoại nhập định lượng 80gsm (± 2), dòng kẻ in 5 ô vuông.
- Tập dành cho học sinh cấp 1 rèn chữ. 

Trước12Sau

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.