Sổ CK

Sổ CK Quay về trang trước

Sổ CK

SỔ CK

- Bìa simili cao cấp ngoại nhập, đủ màu.
- Định lượng giấy 70gsm (±2), Dòng kẻ in ngang.
- Kích thước tương ứng : CK1: 8cm x 13cm; CK2: 9cm x 15cm; CK3: 10cm x 14.5cm; CK4: 11.5cm x 17.5cm; CK5: 12.5cm x 20cm; CK6: 14.5cm x 20.5cm; CK7: 15.5cm x 21cm; CK8: 17cm x 24.5cm; CK9: 18cm x 26.5cm; A4: 21cm x 30cm
- Thực hiện theo yêu cầu quảng cáo.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.