Sổ Bìa Cứng

Sổ Bìa Cứng Quay về trang trước

Sổ Bìa Cứng

SỔ BÌA CỨNG
 

- Mẫu mã đa dạng.
- Kích thước: 19x2724x3230x40 (cm).
- Giấy ruột định lượng 58gsm (±2).
- Dòng kẻ caro.
- Số trang làm theo yêu cầu.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.