Books University

Books University Quay về trang trước

Books University

Books University

- Tập Sinh viên khổ lớn 200 trang (cả bìa).
- Mẫu mã thanh nhã, hiện đại. Bìa dày 250gsm. Giấy ruột định lượng 70gsm.
- Dòng kẻ in 2 màu. Đặc biệt mỗi trang giấy đều có răng cưa, có thể xé rời để lưu và kẹp vào hồ sơ, rất tiện lợi cho doanh nhân, văn phòng và sinh viên học sinh.

Địa chỉ

Số 9 Đình Nghi Xuân,
Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
Thành Phố Hồ Chí Minh.